Chúng tôi là những người thuyết giáo
We are preachers Proclaiming the Gospel of Christ in the Footsteps of St. Dominic
Rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô theo Bước chân của Thánh Đa Minh

Giữ liên lạc

Đăng ký bản tin điện tử hàng tháng của chúng tôi để biết thông tin mới nhất từ các anh chị em

Có phải Chúa đang gọi bạn?

Tìm hiểu về quá trình tham gia đơn đặt hàng của chúng tôi và trở thành một Friar Dominica.

Đơn hàng của chúng tôi

Kỷ niệm 800 năm rao giảng về sự cứu rỗi các linh hồn

OPWEst App

Tìm kiếm sự thật. Tìm hiểu đức tin.

Tải xuống ứng dụng OPWest mới. Có sẵn trong các cửa hàng ứng dụng Apple, Roku, Amazon và Google.