Trở thành một người Đa Minh
Become A Dominican Frequently Asked Questions
Các câu hỏi thường gặp

Các ứng viên thư ký được yêu cầu phải có bằng cử nhân của một trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm trước khi gia nhập Dòng. Ứng viên hợp tác viên anh em bắt buộc phải 22 tuổi, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Tất cả các ứng viên đều phải có sức khỏe thể chất tốt, trưởng thành về tâm lý và tình cảm, sẵn sàng sống với người khác. Những người mới cải đạo theo đức tin Công giáo thường đủ điều kiện nộp đơn vào dịp kỷ niệm ba năm họ gia nhập Giáo hội.

Tại sao các Dominicans?