Giám mục Robert Christian, OP

Sáng nay, các anh em Đa Minh của Tỉnh Dòng Miền Tây đã biết tin về sự ra đi của anh trai họ, Robert Francis Christian, OP, Giám mục Phụ tá của San Francisco.

Bishop Christian đã phục vụ Giáo hội và tín hữu không mệt mỏi trong gần 50 năm. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin ngài qua đời và phó thác linh hồn ngài trong vòng tay yêu thương của Cha Thiên Thượng.

Chúng tôi xin các bạn cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được an táng, cũng như cho gia đình, bạn bè và những người anh em Đa Minh trên khắp thế giới đang đau buồn của anh ấy.

Yêu cầu tốc độ.

Lãng mạn 14: 7-9
Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, là chúng ta sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chúng ta chết cho Chúa; vì vậy, cho dù chúng ta sống hay chết, chúng ta là của Chúa. Vì đây là lý do tại sao Đấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả kẻ chết và kẻ sống.

Thông tin thêm về các dịch vụ tang lễ sẽ đến sau.