Hỗ trợ các Anh Em Sinh Viên Đa Minh bằng cách cho Chúa nhật Mân Côi!

Bài giảng Aquinas thường niên năm 2022 của DSPT

Bài giảng Aquinas thường niên của DSPT sẽ được tổ chức hầu như vào ngày 12 tháng XNUMXth, 2022 lúc 10:30 sáng. Năm nay, Tiến sĩ Linda Zagzebski, Giáo sư danh dự từ Đại học Oklahoma, sẽ có một bài giảng có tên “Chủ quan và cái nhìn của Chúa về Vũ trụ”. Thông tin thêm và đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web của DSPT tại liên kết này: https://www.dspt.edu/annual-aquinas-lecture.