Mang Đấng Christ đến với người khác qua nghệ thuật

"Và làm thế nào điều này xảy ra với tôi, mà Mẹ của Chúa tôi phải đến với tôi?" (Lu-ca 1:43).

Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã nghe những lời tuyệt vời này của Thánh Elizabeth, được đầy dẫy Chúa Thánh Thần, khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và Mẹ Maria là Mẹ của Người. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn dành sự tôn kính sâu sắc và to lớn đối với Đức Trinh Nữ Maria. Suy gẫm về biến cố Thăm viếng khiến chúng ta nhận ra Mẹ Maria thực sự là Theotokos, người mang Chúa. Cô vui mừng vội vã chia sẻ tin mừng rằng Chúa Giê-xu, Lời của Đức Chúa Trời, sự mặc khải trọn vẹn, hiện đang ở trong cô.

Giống như việc Ma-ri mang Lời Chúa đến với bà Ê-li-sa-bét, dẫn bà và con bà reo lên vui mừng trước sự hiện diện của Chúa, thì những hình ảnh thiêng liêng, chẳng hạn như hình ảnh này, dẫn dắt người xem đến chiêm ngưỡng Thần thánh một cách thú vị. Do đó, Mary là người đẹp nhất trong các tạo vật. Cô ấy là kiệt tác nghệ thuật của Đức Chúa Trời mà từ đó Ngài đã vẽ nên Nhân loại của chính Ngài.

Bây giờ, chúng tôi đang xem xét vị trí của nghệ thuật trong thần học. Nghệ thuật có khả năng truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến mức người ta thường nói rằng “một bức tranh có giá trị bằng một ngàn lời nói”. Vậy thì, những tác phẩm mỹ thuật thiêng liêng còn có giá trị biết bao để chia sẻ Tin Mừng cứu độ! Những tác phẩm nghệ thuật này là những dấu hiệu mạnh mẽ thúc đẩy trái tim chúng ta trở lại với Chúa theo cách phù hợp nhất với con người của chúng ta — thông qua các giác quan cơ thể của chúng ta!

Chắc chắn, nghệ thuật có giới hạn; nó bắt chước tự nhiên. Biểu tượng của Chúa trên trung bình là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng là “Hình ảnh của Đức Chúa Trời Vô hình.” Việc Ngài Nhập Thể trong Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là chủ đề mà nghệ thuật thiêng liêng cố gắng bắt chước hoặc đại diện, mà nó còn là lý do chúng ta thậm chí có thể tạo ra những hình ảnh thiêng liêng của Đức Chúa Trời ngay từ đầu!

Nếu Ma-ri không bao giờ đồng ý với ý muốn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua bà, thì Nhân tính của Ngài sẽ đến từ đâu? Nếu Chúa Giê-xu không phải là con người, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài như thế nào? Nếu chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy Ngài, chúng ta sẽ vẽ Ngài như thế nào? Các nghệ sĩ sẽ dẫn người khác đến gặp con người bí ẩn của Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

Khi chúng ta đang tiến rất gần đến lễ kỷ niệm hàng năm của chúng ta về sự ra đời của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời thật và Con người thật, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì vai trò quan trọng mà Mẹ của chúng ta đã có trong việc đưa tất cả chúng ta đến với Đấng Christ. Chúng ta hãy làm việc để noi gương lòng nhiệt thành của chị trong việc vui mừng mang Chúa Kitô đến với người khác. Cuối cùng, chúng ta hãy ngợi khen và tôn thờ Đức Chúa Trời rằng, trong Chúa Giê-xu, chúng ta có cơ hội nhìn thấy Ngài trong cuộc sống này, để chúng ta có thể được dẫn dắt để chiêm ngưỡng Ngài mãi mãi trong đời sau.

Br. Phanxicô Đaminh Nguyễn, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành tại ĐÂY