Nghiên cứu Dominicana

Việc học tập chăm chỉ được xếp hạng là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Dòng Người Thuyết Giáo. Khi người ta nghĩ về giáo đoàn Đa Minh, người ta chắc chắn sẽ nghĩ đến những người nổi tiếng như Thánh Thomas Aquinas và Thánh Albertô Cả. Những người học về lịch sử triết học và thần học có thể biết những nhân vật ít được biết đến như Tommaso de Vio Cajetan, OP (1469-1534), Francisco de Vitoria, OP (1483-156), Domingo Báñez, OP (1528-1604), John của St. Thomas, OP (1589-1644), và nhiều người khác. Trong thế kỷ trước, Dòng các nhà giảng thuyết tự hào về những tên tuổi vĩ đại như Édouard Hugon, OP (1867-1929), Marie-Joseph Lagrange, OP (1855-1938), Reginald Garrigou-Lagrange, OP (1877-1964), và Yves Congar. , OP (1904-1995).

Đối với giáo đoàn Đa Minh, học tập không phải là một hoạt động tùy chọn. Việc học tập là một trong “bốn trụ cột” tạo nên cấu trúc của đời sống Đa Minh, cùng với đời sống chung, cầu nguyện và rao giảng. Việc tuân thủ thường xuyên của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải cam kết học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, với sự liên kết rộng rãi giữa tôn giáo với sự ngu dốt và mê tín trong xã hội của chúng ta, ý tưởng về một dòng tu cam kết học tập có vẻ kỳ lạ hoặc sui generis.

Những người đương thời của chúng ta quên rằng đối với các dân tộc La Mã thời trung cổ và cổ đại, tôn giáo là một phẩm hạnh đạo đức liên quan đến việc ban cho Đức Chúa Trời quyền năng của Ngài. Nghĩa vụ phục vụ Đức Chúa Trời bao gồm một sự phục tùng hợp lý, bởi vì chúng ta nhận ra mình là tạo vật phục tùng Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta cần phải dâng mình trong lòng cho Đức Chúa Trời (Summa Theologica II-II, Q. 81, A.1-2). Ân điển hoàn thiện khuynh hướng tôn giáo trong bản chất của chúng ta, cho phép chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời ngoài lòng bác ái theo đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời (ST II-II Q. 82, A. 2, ad. 1). Tuy nhiên, chúng ta không thể dâng mình cho Chúa nếu chúng ta không biết Chúa, bởi vì hiến mình cho bất cứ điều gì là tự nguyện, và chúng ta không thể làm theo những gì chúng ta không biết.

Trí tuệ cung cấp ý chí với đối tượng của nó. Càng biết Chúa, chúng ta càng có thể yêu Chúa nhiều hơn, bởi vì nhờ biết Chúa, ý chí càng yêu Chúa nhiều hơn. Qua việc học tập, chúng ta ý thức rõ hơn về sự tốt lành của Đức Chúa Trời và những khuyết điểm của chúng ta, và do đó ý thức hơn về sự phụ thuộc của chúng ta vào Đức Chúa Trời (ST II-II, Q. 82, A.3). Như vậy, chúng ta thấy cần phải nghiên cứu Lời Chúa được mặc khải một cách siêu nhiên trong Sách Thánh và được mặc khải một cách tự nhiên trong vũ trụ được tạo dựng. Hơn nữa, nghiên cứu giải phóng chúng ta khỏi những sai lầm về Đức Chúa Trời và đề phòng chúng ta chống lại những tà giáo khác nhau, thông qua ác ý hoặc thiếu hiểu biết, làm sai lệch sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời (ST II-II, Q. 188, A. 5).

Các giáo sĩ Đa Minh không dừng lại ở đó. Ơn gọi của anh không chỉ đơn giản là chiêm ngắm Thiên Chúa, nhưng sau đó là chia sẻ thành quả của việc chiêm ngưỡng của anh cho người khác. Do đó, việc học tập không chỉ dẫn chúng ta đến tình yêu thương rộng lớn hơn đối với Đức Chúa Trời, mà còn là tình yêu thương người lân cận, chừng nào việc học tập đóng một vai trò không thể thiếu trong sứ mệnh rao giảng của chúng ta. Cả sách Kinh thánh và sách thiên nhiên đều cung cấp tài liệu để nghiên cứu và suy ngẫm, cho phép chúng ta chia sẻ Lời Đức Chúa Trời để đáp ứng nhu cầu của dân sự Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, việc học tập giúp tu sĩ Đa Minh tránh được tội lỗi, bởi vì nó giúp tâm trí tránh xa những ý nghĩ xấu xa và coi thường xác thịt vì những vất vả liên quan đến việc học. Các tu sĩ chúng tôi nói về “thánh giá của bàn làm việc,” mà các tu sĩ trung thành sẽ bị đóng đinh. Nghiên cứu là một phần của kỷ luật khổ hạnh của chúng tôi do sự vất vả và khó khăn liên quan, và nó cung cấp rất nhiều sự hành xác cần thiết và cơ hội để đền tội.

Học tập trong cuộc sống của người Dominica không chỉ đơn giản là một vấn đề học thuật biệt lập. Nó là một phần của cuộc sống tổng hợp của một cuộc sống đồng thời chiêm niệm và năng động. Đặc sủng rao giảng để cứu rỗi các linh hồn là điều không thể thiếu, và đó là một phần cần thiết trong việc đào tạo suốt đời một giáo đoàn của Dòng Thuyết giáo.

Chúng ta hãy cầu nguyện rằng, theo gương của các anh chị em Đa Minh trên trời, chúng ta có thể dâng mình cho Đấng mà chúng ta học tập. Xin cho chúng ta ngày càng biết Ngài gần gũi hơn, và khi biết Ngài, cả bản thân chúng ta yêu Ngài, và lôi kéo mọi người xung quanh chúng ta yêu mến Ngài.

- Ông chủ. Joseph Selinger, OP

Gặp gỡ các anh em sinh viên trong quá trình hình thành nhấp vào ĐÂY