Chúc mừng Lễ Thánh Giuse!

Trong số các tước hiệu khác trong Kinh Cầu Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa chúng ta được gọi là “sự khiếp sợ của ma quỷ”. Một lý do cho điều này là ma quỷ dùng đủ mọi cách cám dỗ chúng ta để thể hiện quyền lực thống trị người khác. Thánh Giuse lật đổ và đánh đổ tinh thần kiêu ngạo này bằng sự vâng phục, khiêm nhường và xả ly của mình.

Người ta có thể thấy sự vâng phục này được thể hiện trong sự thinh lặng của Thánh Giuse. Một nhà truyền giáo so sánh điều này với ngọn đèn thắp sáng trong thánh đường để làm chứng thầm lặng cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong đền tạm.

Chứng tá thầm lặng này được thể hiện đầy đủ trong Kinh Thánh khi Thánh Giuse thực hiện mọi nhiệm vụ làm cha của mình: dẫn gia đình đến Bêlem, trốn sang Ai Cập và dâng Chúa theo phong tục Do Thái.

Tất cả các tác giả thiêng liêng đều rõ ràng rằng sự tăng trưởng đích thực trong cầu nguyện không phải là vấn đề của một trải nghiệm ngoạn mục nào đó. Linh đạo đích thực đúng hơn là một bài tập phát triển trong sự khiêm tốn và tách biệt. Khiêm tốn không có nghĩa là nghĩ ít về bản thân mà là nghĩ về bản thân ít hơn. Sự tách rời là từ bỏ tất cả những gì bản thân yêu quý để thay thế cho Chúa, để phục vụ Chúa một cách trung thành hơn.

Một khi người ta đã hình thành những nhân đức này bằng cách lắng nghe Thiên Chúa và hành động, như Thánh Giuse đã làm khi nhận được lời thiên thần (Mt 1:24), điều này không thể không ảnh hưởng đến các mối quan hệ giữa con người với nhau. Sự hiện diện thầm lặng của Thánh Giuse là bằng chứng cho thấy sự hiện diện thiêng liêng của người cha là điều cần thiết trong hội thánh tại gia nếu đó là một cộng đồng yêu thương và phát triển tâm linh. Sự hiện diện thiêng liêng đó được thể hiện qua sự khiêm nhường và tách biệt của ngài.


Được điều chỉnh từ “St. Thánh Giuse Bổn Mạng của Giáo Hội Hoàn Vũ” bởi Fr. Brian Mullady, OP.