Tìm hiểu Simeon

Chúc mừng lễ Chúa hiện ra! Thánh Tôma đã từng nói rằng toàn bộ thần học được chứa đựng trong các thánh vịnh và khi tôi xem trình thuật trình bày trong thánh Luca, tôi cũng muốn nói như vậy về điều đó. Thật là giàu có. Nhưng tôi sẽ tập trung vào một nhân vật mà chúng ta gặp: Simeon.

Tôi muốn tập trung vào Simeon vì ông ấy là một hình mẫu đặc biệt thích hợp cho các Cơ đốc nhân ngày nay. Bây giờ, tôi sẽ thừa nhận rằng việc tập trung vào Simeon và xa hơn nữa, cố gắng vẽ một bức tranh về nhân vật của anh ấy là một việc hơi nguy hiểm phải làm, vì tất cả những gì chúng ta thực sự biết về anh ấy đều đến từ một vài dòng trong phúc âm của Luke. Tuy nhiên, Thánh Luca cho chúng ta đủ ít nhất là một bản phác thảo.

Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là, làm thế nào Simeon nhận ra Đấng Christ? Ý tôi là, đưa đứa con trai 40 ngày tuổi của bạn đến đền thờ là việc nên làm vào thời đó (Xem Xuất 13: 2 và Lê-vi Ký 12: 1-8). Nói cách khác, không có gì bên ngoài, không có gì có sẵn cho cách nhận biết của con người chúng ta, điều đó có thể cho Simeon thấy rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Simeon đã có thể nhận ra Đấng Christ vì ông đã nhìn thấy và trải nghiệm thế giới từ bên trong. Simeon đã tham dự vào cuộc sống của Chúa Kitô, cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa qua đức tin, hy vọng và tình yêu. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể nhận ra Chúa Kitô.

Vậy làm thế nào mà Simeon đến được đó? Nó khá đơn giản. Chúng ta nghe trong Lc 2:25: rằng ông là người công chính, rằng ông đi theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, rằng ông là người sùng đạo. Simeon đã thấy Chúa là ai và ông là ai và vì vậy ông thấy rằng Chúa xứng đáng với tất cả tình yêu của ông. Chúng ta cũng nghe nói rằng ông đã tìm kiếm sự an ủi của Y-sơ-ra-ên, tức là ông đã tìm kiếm Đấng Christ không mệt mỏi.

Cho đến nay, Simeon nghe như mọi người thánh thiện khác. Tại sao tấm gương của anh ấy rất thích hợp cho chúng ta? Chà, Judea dưới thời Herod the Tetrarch không phải là nơi tốt nhất. Thuế cao và các vụ hành quyết diễn ra phổ biến. Có những người rất giàu và những người rất nghèo. Và không nghi ngờ gì nữa, bầu không khí đạo đức ở Giuđêa cũng bị ảnh hưởng trong thời kỳ cai trị chuyên chế của Hêrôđê. Nói một cách an toàn, mọi thứ đã không diễn ra tốt đẹp đối với Israel. Những lời hứa về sự cứu chuộc và Đấng Mê-si dường như chỉ là những giấc mơ viễn vông hoặc xa vời. Vậy mà Simeon cứ nhìn, cứ tin.

Khi chúng ta nhìn thấy những vết thương sâu trong xã hội và trong Giáo hội của chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu đặt câu hỏi Chúa ở đâu trong tất cả những điều này. Và chúng ta dễ mất hy vọng khi chúng ta chỉ nhìn mọi thứ từ bên ngoài. Chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta có thể nhớ đến Simeon và cầu nguyện để nhìn mọi thứ từ bên trong, từ quan điểm của Chúa. Qua tất cả các cuộc tàn sát, anh ta đã nhận ra Đấng Christ đang làm việc, và do đó đã nhìn thấy chính Đấng Christ. Mong rằng chúng ta noi gương Simeon trong những thời điểm khó khăn này. Xin cho chúng con được nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, được nhìn thấy chính Chúa Kitô, Đấng đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới, cho dù chúng có thể trông xấu đến mức nào… từ bên ngoài.


Br. Michael Thomas Cain, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành nhấp vào ĐÂY