Giô-sép vâng lời nhất

Thiên Chúa Cha đã ban tình bạn của Ngài cho gia đình nhân loại đầu tiên, cho Ađam và Eva, nhưng sự bất tuân của họ đã phá vỡ tình bạn này. Tuy nhiên, một gia đình khác đã đến để đền tạ bằng sự vâng phục phi thường: Thánh Gia Nazareth. Thật vậy, nhà Nazareth là nhà vâng phục, nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Ađam Mới và Eva Mới, vâng phục Thánh Giuse, vị đại diện của Thiên Chúa Cha và là người đứng đầu Thánh Gia. Chúa đã đặt tôi tớ trung tín của Ngài coi sóc nhà Ngài. (Mt 24:45)

Chúng ta cũng nhớ lại lời kết án dành cho Adam: “Đất bị nguyền rủa vì ngươi! Trong sự vất vả, ngươi sẽ ăn hoa lợi của nó suốt cuộc đời. Phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.” (Sáng Thế Ký 3:17.19) Trong trật tự cứu chuộc, vai trò của Giô-sép là chấp nhận công việc khó nhọc hằng ngày này và biến nó thành lễ vật cứu chuộc. Với sự vâng phục đầy yêu thương đối với Chúa Cha, Thánh Giuse đã dâng hiến công việc của mình để chu cấp cho Chúa Giêsu. “Dù bạn làm gì, hãy làm việc đó bằng cả con người bạn.” (Col 3:23.24)

Nhưng điều này không có nghĩa là Joseph là người nghiện công việc. Quả thực, con người không sống để làm việc mà làm việc để sống. Và Joseph hoàn toàn hiểu được sự thật này. Giô-sép không tìm cách nhân rộng công việc của con người. Trên thực tế, ông chỉ có một công việc trong tâm trí: cộng tác vào sự phát triển của Chúa Kitô trong nhân tính của Ngài, bảo vệ và nuôi dưỡng Ngài. Tất cả mồ hôi của Giô-sép đều được dâng hiến cho sự lớn lên của Đấng Christ.

Dù rõ ràng hay mơ hồ, Đức Trinh Nữ Maria biết rõ số phận tàn khốc của Chúa Giêsu sẽ ra sao. Và Joseph cũng biết. Vì vậy, nếu sự vâng phục của Giô-sép đối với Chúa Cha được thể hiện rõ ràng trong lao động của ông thì điều đó càng rực rỡ hơn trong sự hy sinh của ông. Quả thực, việc phải chịu đựng sự tra tấn khi nuôi dạy một đứa trẻ có số phận sẽ bị giết phải đau đớn biết bao. Thánh Giuse biết rằng bằng cách nuôi dưỡng Hài nhi Giêsu, ông đang dẫn dắt Hài nhi Giêsu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn đến bàn thờ hiến tế. Với tư cách là người nuôi dưỡng Đấng Cứu Rỗi, Giô-sép đã vỗ béo Chiên Con để làm thịt. Ngài đã chuẩn bị Mình Thánh, Nạn Nhân. Tất cả sự bảo vệ mà Giô-sép cung cấp cho Chúa Giê-su, chuyến trốn sang Ai Cập và tất cả những điều còn lại, tất cả những điều này không nhằm giúp ngài thoát khỏi mọi đau khổ; nó chỉ để dẫn ngài lên Đồi Can-vê, và bảo toàn ngài trong giờ mà Cha Thiên Thượng đã ấn định cho lễ hiến tế.

Là người quản lý vâng phục của Chúa Cha, Giô-sép đã cung cấp Chiên Con. Như Tổ phụ Abraham, người đã hy sinh con trai mình là Isaac, Thánh Giuse là mẫu mực đích thực của sự vâng phục. “Con chiên dùng làm của lễ thiêu ở đâu? - Chúa sẽ cung cấp." (Sáng 22:7-8) Con đường của Áp-ra-ham với Y-sác đến Núi Mô-ri-a rất dài và đau đớn, thì con đường của Giô-sép với Chúa Giê-su trên đất cũng vậy. Nhưng thiên thần của Chúa đã nói với ông: “Joseph, đừng sợ.” (Mt 1:20). Vậy nên Giô-sép đã tin và nhận được phần thưởng đời đời. Hỡi đầy tớ trung thành, hãy đến chia vui cùng chủ ngươi. (Mt 25:23)

Thánh Giuse vâng phục nhất, cầu cho chúng con.


anh Jordan Martin, OP | Gặp gỡ anh em trong đội hình nhấp vào ĐÂY