Suy niệm các mầu nhiệm: Linh hồn của chuỗi Mân Côi

Trong lịch sử, Kinh Mân Côi có thực sự được Đức Trinh Nữ Maria ban cho Đấng sáng lập của chúng ta là Thánh Dominic de Guzman không? Thật không may, mặc dù hơn mười vị giáo hoàng đã gán Kinh Mân Côi cho Thánh Đaminh, nhưng việc chứng minh điều đó không dễ dàng như vậy. Hầu như không có sự đề cập nào đến bất kỳ “Kinh Mân Côi” nào trong các tác phẩm đầu tiên của Dòng, và việc thực hành đọc lời cầu nguyện cùng với đá hoặc chuỗi hạt dường như đã có trước Thánh Đa Minh.

Tuy nhiên, Kinh Mân Côi có bắt nguồn từ Thánh Đa Minh hay không còn tùy thuộc vào ý nghĩa của “Kinh Mân Côi”. Để định nghĩa Kinh Mân Côi một cách chính xác, chúng ta hãy áp dụng cách tiếp cận “Học viện” và cố gắng hiểu nó theo “bốn nguyên nhân” của Aristotle; bốn cách giải thích sự tồn tại của nó.

Thứ nhất, Kinh Mân Côi tồn tại vì nó nguyên nhân cuối cùng, tức là mục đích của nó: hoán cải tâm trí khỏi sự hư hỏng của tội lỗi và lạc giáo.

Kinh Mân Côi tồn tại vì nó nguyên nhân tác nhân, tức là ai hoặc cái gì đã tạo ra nó: Chúa Ba Ngôi, thầy dạy cầu nguyện, Đấng làm cho mọi sự tồn tại. Chúng ta có thể gọi Đức Maria và Thánh Đaminh cụ về sự tồn tại của Kinh Mân Côi khi Thiên Chúa ban cho chúng ta Kinh Mân Côi qua chúng. Bạn và tôi cũng sẽ là những khí cụ cho sự hiện hữu của Kinh Mân Côi mỗi khi chúng ta cầu nguyện!

Kinh Mân Côi tồn tại vì nó nguyên nhân vật chất, nghĩa là, nó được làm từ gì: chỉ đơn thuần là những hạt cườm, một sợi dây nào đó và một cây thánh giá. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nó được tạo thành từ việc thường xuyên đọc những lời cầu nguyện bằng lời hay nhất từng được viết ra: Kinh Lạy Cha và “Kinh Kính Mừng”, cả hai đều có trong Kinh Thánh.

Cuối cùng, Kinh Mân Côi tồn tại vì nó nguyên nhân chính thức, tức là điều khiến nó trở thành như vậy: thiền định về các Bí ẩn. Chính đặc điểm độc đáo này là “linh hồn” của Kinh Mân Côi, khiến nó không chỉ là sự lặp lại vô ích. Nó nâng tâm trí chúng ta lên việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa theo cách phù hợp nhất với chúng ta, thông qua giác quan và trí tưởng tượng của chúng ta, suy ngẫm về những chủ đề nhân loại cao quý nhất từ ​​trước đến nay: Chúa Giêsu Thiên Chúa Nhập Thể và Mẹ Người.

Do đó, chúng ta có thể định nghĩa Kinh Mân Côi là một chuỗi những lời cầu nguyện được truyền cảm hứng được đọc cùng với sự suy niệm của tâm trí về cuộc sống thể xác của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, được Đức Mẹ ban cho Thánh Đaminh để cứu các linh hồn bằng cách tiêu diệt tội lỗi và tà giáo.

Nó không chỉ đơn thuần là một chuỗi hạt hay một công cụ để đếm những lời cầu nguyện thiếu suy nghĩ. Những điều này đã tồn tại trước thời Thánh Đaminh. Thánh Đa Minh đã ban cho Kinh Mân Côi một mục đích đặc biệt, và nó là một công cụ được chế tạo một cách tài tình cho mục đích đó. Cũng như chúng ta được tạo thành từ cả thể xác lẫn linh hồn, Kinh Mân Côi được tạo thành từ những lời cầu nguyện bằng lời nói thấm nhuần sự suy niệm về các Mầu nhiệm, mà Thánh Phaolô VI gọi là “Bản tóm lược Tin Mừng”.

Tà giáo Albigensian cho rằng cơ thể vốn đã xấu xa. Với Kinh Mân Côi, chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác, chịu đau khổ, chết và sống lại trong thân xác đó, để cứu chuộc thân xác chúng ta khỏi cái chết đời đời.

Ngay cả khi Thánh Đa Minh không phải là người đầu tiên tạo ra tất cả các yếu tố trong Kinh Mân Côi, ngài đã đặt cho nó một hình thức đặc biệt cho một mục đích cụ thể: đề cao sự tốt lành của bản chất thể xác chúng ta, tiêu diệt tà giáo và cứu rỗi các linh hồn.

anh Francis Dominic Nguyễn, OP | Gặp gỡ anh em trong đội hình nhấp vào ĐÂY