Khi mùa thuế bắt đầu, hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào lịch sử đóng góp của bạn.

Mission West - Bản tin mùa thu 2022 hiện đã có!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các phiên bản mới nhất của Sứ mệnh miền Tây, bản tin hàng quý của chúng tôi dành cho bạn bè của Tỉnh miền Tây Đa-minh, is có sẵn trực tuyến!


Trong số mới nhất này, bạn sẽ tìm thấy nội dung tuyệt vời như ...

  • Giám mục Robert Barron đã phong chức thêm ba linh mục Đa Minh nữa,
  • Bài báo cầu nguyện về Thánh Michael the Archangel,
  • Chủ tịch mới của Trường Triết học & Thần học Dominicana,
  • Nhiệm vụ mới của cấp khu vực xung quanh tỉnh,
  • Các ấn phẩm mới nhất của anh em chúng tôi,
  • Và nhiều hơn nữa!

Đọc toàn bộ bản tin và tất cả các vấn đề trước đây của chúng tôi tại đây:  Bản tin Mission West