Khi mùa thuế bắt đầu, hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào lịch sử đóng góp của bạn.

Bản tin Mission West | Mùa đông năm 2021 - Hiện có

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ấn bản tiếp theo của Sứ mệnh miền Tây, bản tin hàng quý dành cho bạn bè của Tỉnh Dòng Đa Minh Miền Tây, có sẵn trên mạng. Bạn có thể đọc toàn bộ bản tin bằng cách nhấn vào đây

Bên trong ấn bản này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại nội dung tuyệt vời, chẳng hạn như phần giới thiệu về các Tập sinh Dòng Đa Minh mới của chúng tôi, tác động của Đền thờ Thánh Jude ở San Francisco, một số hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của Kinh Mân Côi và hồ sơ của những người như bạn, những người giúp thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi. 

Hãy chắc chắn đọc Bản tin Mission West Winter 2021