Hãy bố thí mùa chay của bạn cho sứ mệnh rao giảng của chúng tôi!

Anh em chúng tôi cảm ơn

Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ của bạn cho Chúa nhật Mân côi năm nay: Lời kêu gọi của sinh viên Đa Minh!

Để bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi đã tổng hợp đoạn video ngắn này cho bạn thay mặt cho tất cả các anh em trong đội hình.


Sự hào phóng của bạn tài trợ cho sự hình thành tinh thần và học thuật của chúng tôi, và làm cho ơn gọi của chúng tôi trở nên khả thi. Cảm ơn bạn đã hy sinh thay mặt chúng tôi. Bạn vẫn còn trong những lời cầu nguyện của chúng tôi!