Kinh Mân Côi với các Đa Minh - LIVESTREAM vào lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng XNUMX