Hỗ trợ các Anh Em Sinh Viên Đa Minh bằng cách cho Chúa nhật Mân Côi!

Kinh Mân Côi với các Đa Minh - LIVESTREAM vào lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng XNUMX