Lời thề long trọng 2021

Các anh em dòng Đa Minh
của Tỉnh Dòng Thánh Danh Chúa Giêsu
vui mừng thông báo
Nghề nghiệp trang trọng của anh em họ


Br. Columban Mary Hall, OP


Br. Patrick Rooney, OP


vào tay của
Mục sư Christopher Fadok, OP
Tỉnh trước


Thứ Bảy, ngày 8 tháng 2021 năm 10 lúc 30:XNUMX sáng
Nhà thờ thánh Dominic
475 Phố Đông I
Benicia, California


Làm một món quà để vinh danh những người tuyên xưng Lời thề Trang trọng tại đây


Tìm hiểu lý do tại sao cột mốc quan trọng này lại quan trọng đối với một người Đa Minh


Do giới hạn dung lượng COVID-19, chúng tôi không thể mời bạn tham gia trực tiếp với chúng tôi, nhưng vui lòng tham gia trực tuyến với chúng tôi tại
Nhà thờ thánh Đa Minh phát trực tiếp tại đây