Hãy bố thí mùa chay của bạn cho sứ mệnh rao giảng của chúng tôi!

Thánh Joseph Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ

Để tìm hiểu thêm về Thánh Giuse, cuộc đời của ngài và sự bảo trợ của Giáo hội, hãy đọc Fr. Bài viết của Mullady trên trang web của Trung tâm Mân Côi của chúng tôi tại đây: Thánh Giuse, Người bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ