Sự thăng thiên của Chúa

Trong suốt Mùa Vọng, Giáo hội chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria bởi Chúa Thánh Thần, và trở thành người đàn ông. Mùa Vọng không chỉ tưởng nhớ Chúa đến lần thứ nhất mà còn nhắc nhở các tín hữu Kitô hãy tỉnh thức và đề phòng những cuộc tấn công của ma quỷ trong khi vui mừng chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng XNUMX, Giáo hội hát các Antiphons “O”. Những tiền ca này ám chỉ đến những lời hứa thiên sai được thực hiện nơi Con Thiên Chúa nhập thể, Đấng Mêsia. Các Antiphons “O” minh họa sự giáng thế của nhân tính Chúa Giêsu, sự giáng thế của tình yêu thiêng liêng.

Vào Mùa Phục Sinh, Giáo Hội cử hành lễ trọng Chúa Thăng Thiên. Những ai cầu nguyện Kinh Chiều sẽ nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang vọng từ những ngày cuối cùng của Mùa Vọng. Điệp ca cho Lễ Thăng Thiên cũng ở dạng Điệp ca “O”.

O Rex gloriae, Domine virtutum, qui triumphator hodie super omnes coelos Lênisti; ne derelinquas nos mồ côi, sed mitte promissum Patris in nos, Spiritum veritatis. Allêluia.

“Hỡi Vua vinh quang, Chúa tể của mọi quyền năng, Đấng đã lên trời vào ngày này chiến thắng tất cả; Xin đừng để chúng con mồ côi, nhưng hãy gửi cho chúng con lời hứa của Chúa Cha, thần khí sự thật. Alleluia.”

Phương thức tương tự được sử dụng cho sự giáng xuống của tình yêu thiêng liêng giờ đây được sử dụng cho sự đi lên của tình yêu thiêng liêng, nhân loại phục sinh và vinh hiển của Chúa Giê-xu. Đối với Thánh Tôma Aquinô, mọi thực tại được tạo dựng đều đến từ Thiên Chúa (lối ra), và mọi thứ sau đó sẽ trở về với Chúa (sự thay đổi). Nơi Chúa Kitô, chúng ta thấy một hình ảnh báo trước của tất cả thực tại đến từ Thiên Chúa (lối ra): “Ban đầu có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời…” (Giăng 1:1) Cũng vậy, trong Đấng Christ, muôn vật trở về với Đức Chúa Trời (sự thay đổi). Khi nhân loại được kết hợp với ngôi vị thần linh trong Chúa Giê-su, thì chính Đức Chúa Trời vẫn mãi mãi như cũ mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với thần tính của Ngài. Giờ đây, nhân loại trải qua một cuộc tái tạo trong và qua cuộc đời của Chúa Kitô. Nhờ món quà miễn phí của ân điển thiêng liêng của Đức Chúa Trời, Cơ đốc nhân trở thành Đấng Christ theo bản chất. Việc Chúa Giê-su chia sẻ chính sự sống của Ngài sẽ giúp Cơ đốc nhân hoàn thành mục tiêu của toàn bộ sự tồn tại của họ, đó là sự hiểu biết về Chúa Ba Ngôi trong sự thống nhất của nó. (Thánh Tôma Aquinô, Bình luận về các câu của Peter Lombard. Đã gửi I, d.2, exp.)

Điệp ca Thăng thiên cầu xin Chúa, "đừng bỏ chúng con mồ côi." Giải pháp cho tình trạng mồ côi của chúng ta là thực hiện lời hứa của Chúa Cha: gửi Spiritum chân lý, Chúa Thánh Thần. Sứ đồ nhắc nhở chúng ta rằng, “Vì những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời… Chính Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và nếu là con cái, thì là người thừa kế, người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Đấng Christ, miễn là chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để cùng được vinh hiển với Ngài” (Rô-ma 8:14, 16-17).

Cầu xin cho chúng ta cử hành Lễ Thăng thiên của Chúa với lòng nhiệt thành mới để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho điều mà cho phép chúng ta trở thành nhờ ân điển giống như Đấng Christ phục sinh, thăng thiên và vinh hiển theo bản chất của Ngài.

anh José Maria Barrero, OP | Gặp gỡ anh em trong đội hình nhấp vào ĐÂY