Mục đích và phương tiện của Mùa Chay

Một lần nữa chúng ta lại đến với Mùa Chay thánh! Cũng như trước niềm vui Phục Sinh đã có nỗi đau của Cuộc Khổ Nạn; trước đó cũng vậy 50 ngàytrong lễ Phục sinh, có 40 ngàys của thử nghiệm Mùa Chay.

Như trong Sách Gióp trong Cựu Ước, chúng ta có thể thắc mắc tại sao chúng ta phải đối mặt với đau khổ và cám dỗ, nhưng giống như Gióp, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa tốt lành và nhân từ của chúng ta có thể mang lại điều tốt lành cho mọi sự. Chúng ta là những người có sự mặc khải trọn vẹn về Đấng Christ, biết rằng đó là bởi vì về tình yêu của Thiên Chúa, rằng Ngài đã thánh hóa đau khổ bằng cái chết của Ngài Vì lợi ích của niềm vui và cuộc sống. Nghĩa là, với Thiên Chúa của chúng ta, niềm vui và cuộc sống luôn luôn chiến thắng, nhưng luôn luôn vì một tình yêu chi phí một cái gì đó.

Vậy ý nghĩa của Mùa Chay này là gì? Chúng ta biết có nghĩa—cầu nguyện, ăn chay và bố thí—nhưng thế nào là cuối? Mục tiêu của Mùa Chay cũng là mục tiêu của mọi đời sống Kitô hữu: niềm vui của tình bạn với Thiên Chúa (xem 1 Giăng 1:3). Tình bạn này đã được bắt đầu, ngay cả trong thế giới này, qua việc noi gương Chúa Kitô (Giáo lý 1693-1694). Có nhiều cách để bắt chước Chúa Kitô, nhưng tất cả các Các Kitô hữu chia sẻ một lời kêu gọi căn bản duy nhất: yêu mến Thiên Chúa và người lân cận, và thực hiện điều đó bằng việc từ bỏ chính mình.

Tất cả cuộc sống là dành cho tình bạn với Chúa, và điều này đạt được thông qua sự phù hợp với Chúa Kitô, và điều này được thực hiện bởi bắt chước tình yêu từ bỏ chính mình của Ngài, đặc biệt là trong nhiều thực hành tuyệt vời nhưng khó khăn của Mùa Chay.

Vậy thì hãy để chúng tôi hãy thực hành Mùa Chay với niềm vui, biết rằng bằng cách làm như vậy, chúng ta đồng hành cùng Người Bạn vĩ đại nhất của chúng ta, Chúa.