Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mọi Sự Sống

Khi học giả Anh giáo Edward B. Pusey viết cuốn Eirenicon của mình, Thánh John Henry Newman cảm thấy buộc phải trả lời bằng thư cho những cuộc bút chiến của người bạn cũ liên quan đến học thuyết và lòng đạo đức của Đức Mẹ. Ông thừa nhận rằng nhiều buổi sùng kính Đức Mẹ thời đó chứa đựng những biểu hiện không chính xác về tình yêu không ngừng nghỉ và cảm động của các tín hữu dành cho Mẹ Đấng Cứu Thế. Vẫn còn một học thuyết được ngài kiên quyết bảo vệ theo nghĩa chặt chẽ của nó: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đối với Newman, dường như không thể phủ nhận rằng giáo lý này “bị ràng buộc bởi giáo lý của các Giáo phụ, rằng Đức Maria là đêm giao thừa thứ hai”.

Newman nhận thấy việc sử dụng danh hiệu này ở một số Giáo phụ đầu tiên, đặc biệt là Thánh Justin Tử đạo (100-165), Thánh Irenaeus (130-202) và Tertullian (155-220). Đến thế kỷ thứ tư, sự tương phản giữa Eva và Mary gần như được coi như một câu tục ngữ: “Mors per Evam, vita per Mariam,” như Thánh Jerome nói, “Chết nhờ Eva, sống nhờ Đức Maria.” Trong một bài thánh ca của mình, Thánh Ephrem người Syria (306-373) hát: “Cả hai (Mary và Eva) đều được thiết lập trong cùng một sự thuần khiết và đơn sơ, nhưng Eva đã trở thành nguyên nhân cái chết của chúng ta, Đức Maria là nguyên nhân sự sống của chúng ta. ” Sự ngây thơ mà Eva sở hữu trước khi sa ngã cũng giống như sự ngây thơ mà Mary sở hữu để hoàn thành vai trò tháo gỡ nút thắt bất tuân của Eva. Người cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Ađam thứ hai đã được ban ân sủng không kém người cộng tác với Ađam thứ nhất trong tội lỗi của ông.

Tuy nhiên, giống như Eva đầu tiên đã nhận được sự sống và được ở bên cạnh Adam, Eva thứ hai đã được ban cho ân sủng thuận lợi về sự chính trực của mình từ những ân sủng tuôn đổ từ phía Adam thứ hai. Đức Trinh Nữ, con của tổ tiên sa ngã của chúng ta , đã được cứu chuộc trước Cuộc Khổ nạn, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô. Mẹ đã được gìn giữ khỏi món nợ tội lỗi và được ban ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu để chuẩn bị cho Mẹ đảm nhiệm vai trò đặc biệt là Eva thứ hai. Cô đã nghe và tin vào thông điệp, không phải của con rắn, mà là của thiên thần của Thiên Chúa. Bằng sự đồng ý đau buồn của mình, cô đã nhìn thấy hoa trái của lòng mình bị treo trên cây thánh giá. Dù vậy, Thập giá, cây sự chết, đã trở thành cây sự sống và con cái Đức Maria sống nhờ hoa trái của cây ấy trong Bí tích Thánh Thể cực thánh. Trong khi Eva là mẹ của mọi sinh vật thì chính Mary là mẹ của Sự sống.

Toàn bộ cuộc đời của Đức Trinh Nữ, ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, là việc tham gia vào sứ mệnh cứu độ của Chúa Kitô. Nhưng sự tham gia của Mẹ bắt đầu với một ân sủng tự do, vô điều kiện và hoàn toàn độc nhất, không chỉ thanh tẩy Mẹ mà còn gìn giữ Mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội. Mọi vinh dự dành cho Đức Mẹ đều bắt đầu và kết thúc với Đấng Cứu Thế, Ađam Mới. Và Ngài bắt đầu công cuộc cứu độ của mình trong sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Eva Mới.

Rev Br. Andrew Thomas Kang, OP | Gặp gỡ các anh em trong đội hình nhấp vào ĐÂY