Sự nhập thể: Chúa Giê-xu là ai?

Tôi tin vào một Chúa Giê-xu Christ, Con Một của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Cha sinh ra trước mọi thời đại. Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, Ánh sáng từ Ánh sáng, Đức Chúa Trời thật đến từ Đức Chúa Trời thật, được sinh ra, không được tạo thành, đồng tế với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi thứ đã được thực hiện. Đối với loài người chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài từ trời xuống, và bởi Đức Thánh Linh, đã nhập thể vào Đức Trinh Nữ Maria, và trở thành người.

Chúng ta tuyên xưng những lời này vào mỗi Chúa nhật khi tham dự Thánh lễ, nhưng những lời này có nghĩa chính xác là gì? Khi chúng ta tiếp tục đại lễ Giáng sinh, không có thời gian nào tốt hơn để suy gẫm về mầu nhiệm vĩ đại này hơn bây giờ.

Chúa Giê Su Ky Tô, Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, ánh sáng từ ánh sáng, là Đức Chúa Trời hoàn hảo và là con người hoàn hảo. Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người. Điều đó có nghĩa là gì? Làm thế nào chúng ta có thể hiểu điều này?

Một cách hữu ích để hiểu Chúa Giê-su vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người qua các câu hỏi "ai" và câu hỏi "cái gì". Khi bạn đặt câu hỏi, "bạn là ai?" bạn hỏi gì? Nếu bạn hỏi tôi, "bạn là ai?" Tôi sẽ trả lời bằng, "Tôi là Br. Nathaniel." Khi chúng tôi đặt câu hỏi, "bạn là ai?" chúng tôi đang hỏi về một ai đó với tư cách là một con người. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn trả lời bằng một cái tên. Vì cơ địa mỗi người mỗi khác nên mỗi người có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Do đó, nếu bạn hỏi Chúa Giê-su, "Ngài là ai?" anh ta sẽ trả lời, "Tôi là Chúa Giê-xu."

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi, "bạn là gì?" Tôi sẽ nói, "Tôi là con người." Không giống như câu hỏi liên quan đến "ai" nếu bạn hỏi nhiều người, "bạn là gì?" họ sẽ trả lời với cùng một câu trả lời. Điều này là do các câu hỏi "cái gì" hỏi về cái gì thiên nhiên hoặc một ai đó hoặc một cái gì đó là loại gì. Vì vậy, nếu bạn hỏi Chúa Giê-xu, "Ngài là gì?" anh ta sẽ nói, "Tôi là Chúa và tôi là người." Điều này là do Chúa Giê-xu có hai bản chất, hoặc hai "cái gì", một bản chất con người và một bản chất thần thánh. Vì vậy, một cách hay để hiểu sự thật rằng Chúa Giê-su vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người là nói rằng Chúa Giê-xu có một "ai" và hai "là gì". "Cái gì" thiêng liêng và con người của anh ấy được thống nhất trong "ai" của anh ấy, trong con người của anh ấy.

Tại sao anh ấy làm điều này? Tại sao Chúa lại chọn trở thành một người trong chúng ta? Có nhiều lý do mà chúng tôi có thể cung cấp - trong đó quan trọng nhất là để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Một trong những lý do tôi muốn để lại cho bạn là một đoạn văn hay của Thánh Thomas Aquinas:

"[N] o gì đó là một động lực lớn hơn để yêu một ai đó hơn là kinh nghiệm về tình yêu của anh ấy dành cho chúng ta. Và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người không thể được chứng minh hiệu quả hơn bằng sự đồng ý kết hợp cá nhân với con người, vì yêu điều đó thật đặc biệt kết hợp người yêu và người được yêu, càng nhiều càng tốt. Vì vậy, vì con người tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn, nên Thiên Chúa cần phải trở thành con người. " (SCG IV, 54)

Sự nhập thể, Thiên Chúa trở thành một trong chúng ta, là dấu hiệu lớn nhất của tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Vậy, chúng ta hãy suy gẫm về mầu nhiệm tình yêu này, để chúng ta cũng có thể yêu Ngài để đáp lại.

Br. Nathaniel Maria Mayne, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành nhấp vào ĐÂY