Bí ẩn vinh quang thứ hai: Sự thăng thiên

Khi tiếp tục cử hành Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta hãy suy gẫm về Mầu Nhiệm Vinh Quang Lần Thứ Hai, Sự Lên Trời của Đấng Christ và ý nghĩa của sự kiện quan trọng này trong đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta.

Thánh Augustinô tuyên bố rằng “Sự Phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta; Sự thăng thiên của Chúa là sự vinh hiển của chúng ta. ” Trong sự Phục sinh của Đấng Christ, chúng ta tiếp tục hy vọng về sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta, để một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng với Đấng Tạo Hóa của chúng ta ở trên trời. Trong Sự Thăng Thiên của Đấng Christ, chúng ta được tôn vinh bởi lối vào cuối cùng của nhân loại Chúa Giê-xu vào vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời.

Sự Phục sinh là một dấu chỉ hữu hình đối với các môn đồ của Chúa Giê-su, được ban để củng cố hy vọng được cứu rỗi của họ. Chúng ta tiếp tục hy vọng vào sự cứu rỗi của mình vì đức tin của những môn đồ này và ân điển của Chúa Thánh Thần đã ban cho họ. Bất chấp sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho chúng ta ân điển để chúng ta kiên trì trở nên thánh khiết và công bình trước mặt Ngài. Chúng ta phải tiếp tục kiên trì trong niềm hy vọng này bằng cách nâng tâm hồn mình lên Chúa từng bước một.

Trong Sự Thăng Thiên, Chúa Giê Su Ky Tô đã lên trời và được tôn vinh khi được Ngài dành cho ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Chúng ta phải nhớ rằng khi Chúa Giê-xu xuống thế gian, Ngài không chỉ mặc lấy bản chất con người của chúng ta, mà còn vượt ra khỏi cuộc sống trần gian của chúng ta và xuống địa ngục. Qua cái chết của chính Ngài, Ngài đã tìm cách cứu những linh hồn thánh khiết đang chờ đợi Đấng Cứu Rỗi của họ trong lòng Áp-ra-ham bằng cách rao giảng Phúc Âm cho họ. Như Sách Giáo lý của chúng ta dạy, “Chúa Giê-su không xuống địa ngục để giải thoát những kẻ chết tiệt, cũng không phải để phá hủy địa ngục của sự chết tiệt, nhưng để giải thoát những người công chính đã ra đi trước Ngài” (Giáo lý của Giáo hội Công giáo 633). Sự giáng xuống của Chúa Giê-xu không phải theo ý muốn của Ngài mà là sự vâng phục Đức Chúa Cha. Chúa Giê Su Ky Tô đã hạ mình xuống vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta là những người đã chết vì tội lỗi được trả lại mạng sống và kết hợp với Cha Thiên Thượng của chúng ta ở trên trời. Tuy nhiên, chúng ta là những người đang hy vọng sự cứu rỗi của chúng ta cũng phải tôn vinh Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của chúng ta bằng cách hạ mình.

Có vẻ như một điều trớ trêu lớn là để lên cao, người ta phải hạ xuống. Tuy nhiên, điều hợp lý là trước tiên người ta phải ở trạng thái thấp hơn để đạt được trạng thái cao hơn. Trước hết chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là tội nhân; chúng ta phải hạ mình xuống để tìm kiếm sự tha thứ và nhận được ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời để kiên trì với hy vọng tiếp tục đi lên Thiên đàng. Bằng sự khiêm nhường, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn mình khỏi sự kiêu ngạo về tội lỗi đang làm tâm trí chúng ta đen tối. Chính sự khiêm nhường cho phép chúng ta theo chân Chúa Giêsu lên trời. Chính trong sự thấp hèn của mình, chúng ta nhận ra nhu cầu của mình đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Chính sự phục tùng của chúng ta cho phép chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời và ở với Ngài trên Thiên đàng.

Xin Chúa được tôn vinh muôn đời. Amen.Br. Joshua Gatus, OP | Gặp gỡ các Anh em Sinh viên đang hình thành TẠI ĐÂY