Tỉnh miền Tây Dominica và trường Cao đẳng Thomas Aquinas: Mối liên hệ lâu dài

Đầu năm nay, một số anh chị em Đa Minh đã đến thăm Cao đẳng Thomas Aquinas ở miền nam California.

Ba anh em trong Tỉnh dòng của chúng tôi—Fr. John Winkowitsch, Br. Kevin Peter Cantu và Br. Michael Thomas Cain—đã có niềm vui được trở lại khuôn viên Santa Paula xinh đẹp với tư cách là cựu sinh viên của Trường. Tỉnh dòng và Trường từ lâu đã có một tình bạn thân thiện tập trung vào việc đào tạo các môn đệ Kitô giáo theo truyền thống cổ điển và Công giáo.

Xem Bài đăng trên blog của TAC về những suy tư sâu sắc của các tu sĩ này về thời gian họ ở đó và nó liên quan thế nào đến ơn gọi của họ trong gia đình Đa Minh!