Hãy bố thí mùa chay của bạn cho sứ mệnh rao giảng của chúng tôi!

Mục Đích Của Việc Sám Hối Mùa Chay của bạn là gì?

Thứ Tư Lễ Tro đánh dấu sự khởi đầu của các thực hành Mùa Chay về cầu nguyện, ăn chay và bố thí của nhiều Cơ đốc nhân trên khắp thế giới. Tại sao chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí?

Thứ nhất, giữa một thế giới đang tìm kiếm những thú vui mới lạ ngày càng gia tăng, những kỳ nghỉ Mùa Chay vinh dự này mời gọi chúng ta rèn luyện kỷ luật cho chính mình. Giáo hội xây dựng dựa trên nền tảng của cả thánh thư và truyền thống khi nhấn mạnh ba hình thức sám hối này. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều đề cập đến chúng: Tobit 12: 8 nêu bật tính tốt của việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, trong khi Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 6 giải thích cách một người nên thực hiện những hành động này một cách chi tiết hơn. Đối với cả ba cách thực hành, Chúa Giê-su khuyên người nghe không nên phô trương hành động của mình với người khác, nhưng hãy thực hiện những việc đền tội này một cách bí mật. Chúng ta không nên tập trung vào phần thưởng trong cuộc sống này mà là ở đời sau. Chúa Cha, Đấng nhìn thấy mọi sự, ngay cả những hành động mà chúng ta giấu giếm người khác, sẽ trả ơn cho chúng ta. Tính ưu việt của những hình thức sám hối này vẫn tiếp tục trong suốt lịch sử của Giáo hội, và nhiều vị thánh đã viết về chúng.

Trong khi Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta vì chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí, thì cũng có những lý do khác để giữ những thực hành Mùa Chay này. Các Giáo lý Giáo hội Công giáo nêu rõ mục đích của chúng trong đoạn 1434. Mặc dù cầu nguyện, ăn chay và bố thí có thể là những hành vi kỷ luật bản thân, chúng không chỉ tập trung vào bản thân mà còn kêu gọi chúng ta chuyển đổi cá nhân trong tương tác của chúng ta với cộng đồng xung quanh. Trong của anh ấy địa ngục, Dante miêu tả Satan như bị đóng băng trong băng ở trung tâm của địa ngục. Satan đã đưa ra lựa chọn không thể thay đổi chống lại Đức Chúa Trời, và hắn không thể thay đổi quyết định của mình. Tạ ơn Chúa, chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi. Mỗi thực hành Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải trong tương quan: Cầu nguyện, tương quan với Thiên Chúa; nhịn ăn, trong mối quan hệ với bản thân; và bố thí, trong mối quan hệ với người khác.

Bạn có thể nói: Những lời giải thích này thật đáng trân trọng nhưng lại khá trừu tượng. Làm cách nào để tôi có thể biến tiền thưởng của mình thành của riêng tôi? Đưa ra một ý định cụ thể cho các hành động của bạn. Đức Thánh Cha Phanxicô cho chúng ta một ví dụ: Năm nay, ngài đã kêu gọi nhịn ăn Thứ Tư Lễ Tro vì hòa bình thế giới. Mùa Chay này, hãy cân nhắc việc trình bày những sự đền tội của bạn cho Đức Chúa Trời để có một ý định chính xác phù hợp hơn với cá nhân bạn. Hãy cầu nguyện cho một người bạn đang tìm việc làm, một đồng nghiệp sắp phải chia tay, hoặc một thành viên trong gia đình bị ốm. Bạn thậm chí có thể sáng tạo trong việc kết hợp các lệnh cấm. Ăn nhanh sô cô la không chỉ vì bạn có thể giảm cân mà bởi vì bạn có thể cung cấp những gì bạn sẽ chi cho sô cô la để cung cấp các bữa ăn tại nơi tạm trú cho người vô gia cư ở địa phương.

Giáo hội đã khuyến nghị các phương pháp cầu nguyện, ăn chay và bố thí đã được thử nghiệm qua thời gian để giúp chúng ta phát triển. Có quyền sở hữu của bạn không chỉ vào Thứ Tư Lễ Tro mà cho tất cả Mùa Chay. Hãy tự hỏi bản thân tại sao bạn lại cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Bạn sẽ đưa ra ý định gì cho các kỳ nghỉ Mùa Chay của mình?

Br. Luke Maria Lee, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành nhấp vào ĐÂY