Tại sao Chúa Giê-xu chết?

Tại sao Chúa Giê-xu chết?

Câu hỏi tại sao Chúa Giê-su phải chết là câu hỏi khiến các Cơ đốc nhân bối rối trong nhiều thế kỷ. Thật dễ dàng để chỉ tay và đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Do Thái hay Giuđa về vai trò của họ trong cái chết của Chúa Giêsu, nhưng trong Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn nhận trách nhiệm của mình trong cái chết của Người. Khi suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta được nhắc nhở rằng chính vì tội lỗi của chúng ta mà Người đã chết. Tội lỗi của chúng ta không chỉ khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và những người khác, mà còn gây đau khổ cho những người xung quanh chúng ta, kể cả Đấng Christ.

Theo nghĩa này, cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, mà là một thực tế mà chúng ta tham gia hàng ngày thông qua các hành động và lựa chọn của mình. Như Thánh Augustine đã nói, "Chúa Kitô đã mặc chiếc áo bẩn thỉu của bạn để Người có thể mặc cho bạn chiếc áo đẹp đẽ của Người." Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta để chúng ta được giao hòa với Đức Chúa Trời và nhận món quà sự sống đời đời. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm là thừa nhận tội lỗi và những thiếu sót của mình và hướng về Chúa với tấm lòng khiêm nhường, cầu xin lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc cầu xin sự tha thứ thì chưa đủ. Chúng ta cũng phải cố gắng noi gương Chúa Giêsu trong tình yêu tự hiến của Người. Điều này có nghĩa là phục vụ người khác và làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là một phần của Thân thể Đấng Christ, và mỗi khi làm hại người khác, chúng ta làm hại Đấng Christ. Như Thánh Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta: “Không phải ma quỷ đã đóng đinh Chúa Giêsu, nhưng chính chúng ta đã cùng với ma quỷ, vì chúng ta đã đóng đinh Người theo đường lối xấu xa và tội lỗi của chúng ta.” (Youcat97)

Suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh phải là một lời nhắc nhở nghiêm túc về trách nhiệm của chúng ta trong cái chết của Người. Nó cũng sẽ thôi thúc chúng ta sống một cuộc đời xứng đáng với sự hy sinh mà Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang đau khổ vì chúng ta và tội lỗi của chúng ta trong các chi thể đau khổ của thân thể Người, và chúng ta phải cố gắng làm giảm bớt đau khổ đó bằng cách sống một cuộc đời yêu thương và phục vụ. Khi chúng ta đến gần Lễ Phục Sinh, chúng ta hãy cầu xin ơn được tham dự trọn vẹn vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, và lãnh nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu mà Người đã giành cho chúng ta.


Br. Tam Nguyen, OP | Gặp gỡ những người anh em trong sự hình thành nhấp vào ĐÂY