Tại sao cần phải có sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội

Những gì chúng ta tin về Mẹ Maria có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với những gì chúng ta tin về Chúa Giêsu và về sự cứu rỗi của chính chúng ta. Đó là lý do tại sao một số sự thật nhất định về cuộc đời của Mary đã được xác định là tín điều. Một tín điều là một giáo huấn mà Giáo Hội đã xác định như một chân lý cần thiết cho đức tin của chúng ta. Một trong những tín điều về Đức Mẹ này là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được định nghĩa bởi Bl. Đức Piô IX năm 1854. Nói một cách đơn giản, chúng ta phải tin rằng: “Đức Trinh Nữ Maria vô cùng phúc đức nhất, trong lần thụ thai đầu tiên… đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ.” (ngoài)

Tại sao sự vô tội của Ma-ri lại được coi trọng như vậy? Nó có gì khác biệt đối với phần còn lại của đức tin của chúng ta?

Một số người có thể nói rằng Mary cần phải vô tội để có thể sinh ra một đứa trẻ vô tội là Chúa Giê-su. Nhưng điều này không hoàn toàn bổ sung. Rốt cuộc, nếu Mary phải vô tội để Chúa Giê-su vô tội, thì Thánh Anne, mẹ của Mary, cũng phải vô tội. Và mẹ của Thánh Anne cũng phải vô tội, v.v.

Đúng hơn, tôi đề nghị rằng chúng ta nên hiểu sự vô tội của Đức Maria dưới ánh sáng của chương trình cứu độ tổng thể của Đức Chúa Trời. Hãy lùi lại một bước và tự hỏi bản thân: nó như thế nào we được cứu? Đức Chúa Trời đã trở thành một con người, Ngài đã mặc lấy bản chất con người của chúng ta trong con người của Chúa Giê-xu. Anh ấy trở nên giống chúng tôi, để chúng tôi có thể trở nên giống anh ấy. Ngài đã chia sẻ bản chất con người của chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ bản chất thiêng liêng của Ngài. Nói tóm lại, chúng ta được cứu bằng cách trở thành chi thể của Thân thể của Đấng Christ.

Nhưng Mary đang ở trong một tình huống hoàn toàn độc đáo. Việc nhập thể, Thiên Chúa trở nên xác thịt, là điều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng Đức Maria là điều cần thiết cho việc Nhập thể. Chúng ta được cứu bằng cách được kết hợp với Thân thể của Đấng Christ, nhưng Ma-ri là người mà Đấng Christ đã nhận một thân thể ngay từ đầu.

Chúng ta giống như những cành được ghép vào Cây là Đấng Christ. Mẹ Maria là đất mà Chúa Kitô được trồng. Vì vậy, trong khi chúng ta được cứu chuộc bằng cách kết hợp với Đấng Christ, thì Ma-ri phải có đã được lưu để sinh ra Chúa Kitô.

Không nghi ngờ gì nữa, Đức Maria đã được Đức Chúa Trời cứu, nhưng Đức Mẹ được cứu theo một cách số ít tương ứng với vai trò hoàn toàn độc nhất của Mẹ trong chương trình cứu độ của Đức Chúa Trời. Trong khi chúng ta được tẩy sạch tội lỗi trong phép báp têm bằng cách kết hợp với Chúa Giê-xu Christ, thì Ma-ri phải được bảo quản khỏi tội lỗi để cô ấy có thể mang Đấng Christ vào thế gian. Vì vậy, trong khi chúng ta là chi thể của Thân thể và Chúa Kitô là Đầu của chúng ta, thì Đức Maria là Mẹ của toàn thể Chúa Kitô: Đầu và Thân thể. Bà là Mẹ của Thiên Chúa, và là Mẹ của chúng ta.

Vì vậy, trong ngày Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cử hành hồng ân cứu độ vĩ đại của chúng ta, được Thiên Chúa Cha, trong Chúa Giêsu Kitô, ban cho chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội của chúng ta, người, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, đã làm cho sự cứu rỗi của chúng ta có thể thực hiện được.