Hỗ trợ các Anh Em Sinh Viên Đa Minh bằng cách cho Chúa nhật Mân Côi!

Thói quen khôn ngoan: 30 phút với Học giả DSPT

Thay mặt cho Fr. Peter Rogers, OP, và tất cả mọi người tại Trường Triết học và Thần học Đa Minh, chúng tôi rất vui mừng thông báo về một loạt phim trực tuyến mới bắt đầu từ tháng này có tên Thói quen khôn ngoan: 30 phút với học giả DSPT.


Mỗi tháng (các ngày đính kèm) DSPT sẽ giới thiệu một trong những tu sĩ Đa Minh đáng kính của mình, hoặc một khách mời đặc biệt, để nói về nhiều chủ đề khác nhau. Người xem của chúng tôi sẽ có cơ hội đặt câu hỏi ngay sau phần trình bày. Buổi nói chuyện đầu tiên vào thứ Năm tuần sau, ngày 29 tháng 5, lúc 30:XNUMX chiều bởi Cha. Bart Hutcherson, OP, trong "Đi bộ trên Camino de Santiago như một lòng sùng kính Đức Mẹ"


Đăng ký ở đây