Hãy bố thí mùa chay của bạn cho sứ mệnh rao giảng của chúng tôi!

Liệu Đức Chúa Giê-xu có tốt hơn Chúa Giê-xu thăng thiên không?

Ngày mai là Thứ Năm Thăng Thiên, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có mười ngày cuối cùng của mùa Phục Sinh để tận hưởng trước Chúa Nhật Hiện Xuống. Vào Thứ Năm Thăng Thiên, chúng ta tưởng nhớ khi Chúa Giê-xu của chúng ta “được cất lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Trời.” (Mác 16:19) Nhưng tại sao Chúa Giê-su lên trời? Sẽ không tốt hơn cho Giáo hội nếu Ngài ở lại và hướng dẫn chúng ta ở đây trên trái đất? Đức Chúa Jêsus! Chúa biết chúng ta chắc chắn đã có thể sử dụng sự giúp đỡ của Ngài để điều hướng tất cả những khó khăn mà chúng ta đã phải đối mặt trong 2000 năm qua.

Tuy nhiên, như mọi khi, Chúa Giê-su quan tâm nhất đến chúng ta khi Ngài lên trời. Mặc dù Chúa Giê-su đã hứa ban Đức Thánh Linh để hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13) và ở lại với chúng ta cho đến cuối thời đại trong Bí tích Thánh Thể dưới sự xuất hiện khiêm nhường của bánh và rượu (Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 6), tuy nhiên, Ngài đã rút sự hiện diện của con người, thể xác của Ngài ra khỏi chúng ta vì ít nhất ba lý do rất quan trọng: để tăng đức tin, nâng cao của chúng tôi mongvà giúp hướng sự nhiệt thành của chúng tôi từ thiện.

Đức tính siêu nhiên của đức tin, như Thánh Kinh nói với chúng ta, là “sự bảo đảm cho những điều được hy vọng, sự xác tín của những điều không thấy”. (Hê-bơ-rơ 11: 1) Bằng cách lên trời, Chúa Giê-su đã gia tăng đức tin cho tất cả chúng ta, những người chưa thấy thân thể loài người, được sống lại và được tôn vinh của Ngài. Như Chúa Giê-su nói với Thánh Tôma Tông đồ trung thành, “Phúc cho những ai không thấy mà đã tin.” (Giăng 20:29) Như thể điều này có thể được thêm vào các Mối Phúc được rao giảng trong Bài giảng trên núi! Tuy nhiên, Chúa Giê-su không thể rao giảng điều này vào lúc đó vì ngài vẫn còn hiện diện trong thân xác cho tất cả những người nghe Ngài!

Ngoài ra, đức hy vọng siêu nhiên cũng được nâng cao khi Chúa Giê-su thăng thiên vì giờ đây chúng ta biết rằng bản chất con người của chúng ta có thể được lên thiên đàng. Chúa Giê-xu nói với chúng ta: "Ta đi dọn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và đưa các ngươi về với chính Ta, để các ngươi ở đâu cũng được." (Giăng 14: 3) Niềm hy vọng của chúng ta được củng cố và tăng cường vì Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời thật và là người thật, đã đi trên con đường dẫn đến quê hương trên trời của chúng ta, và đang chờ chúng ta ở đó để đón chúng ta về nhà.

Cuối cùng, sự thăng thiên của Chúa Giê-su giúp chúng ta hướng lòng nhiệt thành vốn có trong nhân đức bác ái siêu nhiên. Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Bài giảng trên núi của Ngài rằng "kho tàng của bạn ở đâu, thì trái tim bạn cũng sẽ ở đó." (Ma-thi-ơ 6:21) Chúa Giê-su Christ của chúng ta là kho tàng thực sự của mỗi trái tim Cơ đốc nhân, vì vậy khi lên trời, Chúa Giê-su đã giúp hướng lòng nhiệt thành bác ái của chúng ta lên thiên đàng. Như Thánh Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta, “hãy nghĩ đến những gì ở trên cao, chứ không phải những gì ở dưới đất.” (Cô 3: 2)

Để chuẩn bị cho Thứ Năm Thăng Thiên, tôi muốn kết thúc bằng một lời cầu nguyện tạ ơn: “Cảm ơn Chúa Giê-su, đã dành thời gian cho các sứ đồ của ngài và cho chúng tôi Giáo hội. Nhưng cảm ơn bạn cũng đã lên Thiên đàng để tăng đức tin, nâng cao của chúng tôi mongvà hướng sự nhiệt thành của chúng tôi từ thiện được sống mãi mãi với Ngài và tất cả các thánh trên Thiên Đàng. Amen. ”


Br. John Winkowitsch, OP | Gặp gỡ các Anh em Sinh viên đang hình thành TẠI ĐÂY