Catherine của Viện Siena

Colorado Springs, CO

Viện Catherine of Siena (CSI) là một bộ trực thuộc của Tỉnh Dòng Đa Minh Miền Tây chuyên trang bị cho các giáo xứ để truyền giáo và đào tạo giáo dân vì sứ mệnh truyền giáo cho thế giới. Viện cung cấp các nguồn tài nguyên và chương trình sáng tạo trung thành với sự giảng dạy của Giáo hội và sẽ cho phép các giáo xứ trở thành những trung tâm đào tạo và truyền bá phúc âm hóa sống động và năng động. Kể từ khi thành lập vào năm 1997, chúng tôi đã làm việc với hơn 100,000 giáo dân, tu sĩ và truyền chức giáo tại hàng trăm giáo xứ thuộc hơn 150 (vòm) giáo phận trên 5 lục địa.