Hãy đến và xem

Trở thành một người Đa Minh

"Hãy đến và Xem" Ơn gọi Cuối tuần

2023-2024 "Hãy đến mà xem" Ơn gọi Cuối tuần

Tháng Hai 9-11, 2024

Thông thường, cách tốt nhất để nhận ra liệu bạn có được kêu gọi bước vào lối sống của chúng ta hay không là tham dự Cuối Tuần Ơn Gọi “Hãy Đến Và Xem”. Những sự kiện này tạo cơ hội cho các bạn trẻ quan tâm nghiêm túc đến Dòng Đa Minh trải nghiệm cuộc sống với anh em và tìm hiểu thêm về Dòng. Nhấp vào nút bên dưới để kết nối với Giám đốc Ơn gọi của chúng tôi, Fr. John Winkowitsch, OP và tìm hiểu thêm về những ngày cuối tuần này.Gửi email cho văn phòng lời mời

Bạn muốn tham dự?

Liên Hệ:

 cha John Winkowitsch, OP
 Giám đốc Ơn gọi
 Điện thoại: 510-596-1806
 Email: vocation@opwest.org