Cầu nguyện cho người mới của chúng tôi - Tham gia Lời cam kết dành cho người mới làm quen!

Liên Hệ

Liên hệ với Dominicans

Có cần đón nhận một chỗ dựa từ chúng tôi không? Chọn tùy chọn phù hợp nhất với bạn hoặc sử dụng biểu mẫu web bên dưới.

Điện thoại và Fax

Điện thoại: (510) 658-8722
Fax: (510) 658-1061

địa chỉ gửi thư

Tỉnh Tây Dominica
5877 Tòa án bạch dương
Oakland, CA 94618

Các câu hỏi về nhà tài trợ & để cập nhật thẻ tín dụng:

Điện thoại: 510-295-0115

Email Chúng Tôi

Vui lòng không gửi thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội - chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gửi thông tin tài khoản của mình cho chúng tôi bằng biểu mẫu web này hoặc email. Như mọi khi, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.