Dominica Colloquia ở Berkeley

Con người, Linh hồn và Ý thức: Các quan điểm triết học và thần học

Làm thế nào những hiểu biết triết học về con người chiếu sáng các chủ đề trong thần học? Làm thế nào những phát triển gần đây trong thần học đưa ra những thách thức hoặc cơ hội cho việc nghiên cứu triết học về ý thức, con người và linh hồn?

Buổi họp báo năm nay từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2017 năm XNUMX tại Trường Triết học và Thần học Đa Minh và Tu viện Thánh Albertô sẽ phản ánh về con người và sự tồn tại đầy đủ về trí tuệ, tâm linh và hiện thân của họ.

Kiểm tra lịch trình
Đăng ký ở đây

Tìm hiểu thêm tại dspt.edu/conversation2017