Bảy anh em làm nghề đầu tiên vào ngày 4 tháng 9 năm 2021

Tháng Bảy 29, 2021
Logo Icon Flame Parchment

Các anh em Dòng Đa Minh của

Tỉnh của Danh Thánh Chúa Giêsu

và Cha sở Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm

trân trọng kính mời bạn đến với Nghề Đầu Tiên của Anh Em Họ

John Vianney Russell

Anselm Dominic LeFave

Anthony Maria Akerman

Peter Pius Chu

Cassian Smyth

Peter Augustine Hoang

Jordan Martin

vào tay của

Mục sư Christopher Fadok, OP

Tỉnh trước

Chính Đức Cha Phêrô Hương Phạm, OP

Cha sở tỉnh

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2021 lúc 10:30 sáng.

Nhà thờ Saint Dominic

2390 Bush Street - San Francisco, California

Nếu bạn định tham gia trực tiếp với chúng tôi, hãy trả lời trước ngày 25 tháng 8 tại opwest.org/firstvows

You are encouraged to watch the LIVESTREAM HERE

Trả lời cho nghề đầu tiên

"*" indicates required fields