Nghề đầu tiên của lời thề

Hãy tham gia với chúng tôi tại Tu viện Thánh Albert ở Oakland để dự Lễ Tuyên xưng Đầu tiên của anh em chúng tôi vào ngày 5 tháng 10 lúc 30:XNUMX sáng.