NS. Paul Duffner, OPVào ngày 14 tháng 2015 năm 100, Fr. Paul Duffner, OP đã tổ chức sinh nhật lần thứ 75 của mình. Trong những năm qua Fr. Phao-lô đã phục vụ bằng nhiều cách: Tập sinh, Giám đốc Trung tâm Mân Côi, nhà truyền giáo, v.v. - từ Oregon đến Mexico. Hãy xem video tưởng nhớ từ bữa tiệc của anh ấy để tìm hiểu về người đàn ông tuyệt vời này, người đã phục vụ với tư cách là một linh mục dòng Đa Minh trong gần XNUMX năm.