Chúa ơi, chúng ta sẽ đi với ai?

Tháng Năm 5, 2021
Logo Icon Flame Parchment

“Si-môn Phi-e-rơ trả lời rằng: Lạy Chúa, chúng con sẽ đi với ai? Ngươi vội vàng những lời đời đời kiếp kiếp. Và chúng tôi đã tin và đã biết rằng chính Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. '”(Ga 6, 68-9).

Sự sống vĩnh cửu về cơ bản bao gồm việc nhận biết Đức Chúa Trời như chính Ngài. Chúng ta không thể tự mình đạt được kiến thức này, và người khác cũng không thể hướng dẫn chúng ta trong đó. Đúng hơn, chỉ có Chúa mới có thể ban nó cho chúng ta. Một vấn đề là tâm trí con người chúng ta phức tạp, trong khi Đức Chúa Trời thì đơn giản. Chúng ta chỉ có thể tiếp cận những thực tế đơn giản bằng những trải nghiệm phức tạp của mình, và ngay cả khi đó, chúng ta cũng chỉ hiểu được những thực tế đơn giản trong bối cảnh của một khuôn khổ khái niệm, phức tạp.

Sau đó, theo tình yêu thương vô bờ bến của mình, Thiên Chúa đã trở thành người. Đức Chúa Trời hiện có một nhân loại đầy đủ, và nhân loại này thể hiện sự thiêng liêng. Khi chúng ta chạm vào Chúa Giêsu và nhìn thấy Người, chúng ta chạm và thấy Chúa Cha trong Người. Khi Người nói với chúng ta, Chúa Cha nói với chúng ta. Vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Họ chia sẻ một cuộc sống.

Khi chúng ta nói, chúng ta hy vọng sẽ chia sẻ cuộc sống nội tâm, những suy nghĩ và mong muốn của chúng ta với một người khác. Mặc dù những người khác có thể đoán được cuộc sống nội tâm của chúng ta từ những gì chúng ta làm, nhưng việc nói mang lại cho cuộc sống nội tâm này một sự chính xác ngăn cản việc giải thích sai lầm. Nói năng đặt cuộc sống nội tâm của chúng ta trước người khác như một đối tượng chung, một lời mời để họ suy nghĩ và mong muốn cùng với chúng ta. Nếu họ chấp nhận lời mời này, hy vọng của chúng tôi là chúng tôi sẽ đạt được sự thống nhất giữa tâm trí và trái tim với họ. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với chúng ta về đời sống nội tại của Người, trong đó Người được kết hợp với Chúa Cha qua khải tượng và tình yêu, và Người mời gọi chúng ta chia sẻ cuộc sống này.

Một vấn đề khác, tuy nhiên, ở đây phát sinh. Thông thường, khi chúng ta nói chuyện với người khác với hy vọng đạt được sự thống nhất giữa trí óc và trái tim, niềm hy vọng của chúng ta dựa trên khả năng trí óc của chúng ta nhìn thấy rõ ràng những điều nhất định và khả năng của trái tim chúng ta để tự định hướng về những gì chúng ta thấy rõ ràng là xứng đáng. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su nói với chúng ta bằng những lời nhân văn về cuộc đời Ngài đã chia sẻ với Chúa Cha, tâm trí của chúng ta không thể thấy rõ những gì Ngài thấy và vì thế không thể đặt nó trước trái tim chúng ta như một điều gì đó đáng được yêu thương.

Do đó, theo tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, Đức Chúa Trời thúc giục lòng chúng ta phó thác tâm trí vào lời Ngài trong một hành động đức tin. Nếu chấp nhận lời mời này, chúng ta bắt đầu nhìn thoáng qua những gì Chúa Giêsu thấy rõ ràng, đó là chính Thiên Chúa. Do đó, những gì Chúa Giê-su yêu hết mình, chúng ta bắt đầu yêu, và chúng ta nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rõ những gì Chúa Giê-su thấy, và yêu hết mình những gì Chúa Giê-su yêu bằng cả con người của Ngài.

Vì vậy, những lời của Chúa Giê-su và những lời của không ai khác là những lời của sự sống vĩnh cửu.

Br. John Peter Anderson, OP | Gặp gỡ các anh em sinh viên trong quá trình hình thành Ở ĐÂY