Phương tiện truyền thông
Media Explore Our Collection of Videos, Photos and Print Materials
Khám phá Bộ sưu tập Video, Ảnh và Tài liệu in của Chúng tôi

Video truyền cảm hứng và giáo dục

“Nothing but You, O Lord” | First Vows 2021

Giáo lý Công giáo

Gặp gỡ anh em

Bản tin Mission West

Bản tin hàng quý của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh Tỉnh

2021 Summer

2021 Spring

Mùa đông 2020

Tin tức, sự kiện, hồ sơ và tính năng mới nhất

Sự kiện

Livestream: Lần Chuỗi Mân Côi Đêm Thứ Bảy với các Dòng Đa Minh

Tôi rất vui khi thấy hàng trăm bạn tham gia lần chuỗi Mân Côi với tôi vào Thứ Bảy tuần trước. Bây giờ chúng tôi đã lên kế hoạch…

Sự kiện

Thêm ba anh em để làm nghề đầu tiên

Các anh chị em Đa Minh của Tỉnh Dòng Thánh Danh Chúa Giêsu vui mừng loan báo về Nghề Đầu Tiên của…

Quanh tỉnh

Hình ảnh từ các sự kiện và các dịp đặc biệt.

Ordinations | 2021

First Profession | 2021

Đi bộ vì cuộc sống Bờ Tây | Năm 2020