Ứng dụng OPWest

Logo Icon Flame Parchment

Cuối cùng nó đã ở đây và món quà của chúng tôi dành cho bạn: ứng dụng OPWest chính thức.

Được đóng gói với các video ngắn, tin tức và thông tin chi tiết về Dominicans, đây là một ứng dụng duy nhất để duy trì kết nối và giúp bạn trả lời những câu hỏi lớn nhất về cuộc sống, xã hội và đức tin. Và với các video mới mỗi tuần, bạn sẽ luôn có nội dung ý nghĩa để xem. Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng ưa thích của bạn.