Hỗ trợ anh em sinh viên của chúng tôi bằng cách cho Chúa nhật Mân Côi

Các Huynh đoàn Linh mục của Thánh Đa Minh

Một người có thể đồng thời là linh mục giáo phận và tu sĩ Đa Minh không?

Đón xem từ 3 - 8h ngày 25/2017/XNUMX

Buổi họp mặt cung cấp thông tin này dành cho tất cả các linh mục trong giáo phận và sẽ do Cha chủ trì. Florentino Bolo, OP, Người quảng bá các Huynh đoàn Linh mục của Thánh Đa Minh

Trả lời trước ngày 18 tháng XNUMX tới địa chỉ vocations@opwest.org

Có chỗ ở qua đêm cho các linh mục ngoại thành

Tìm hiểu thêm về các hội huynh đệ tại sacerdotes.op.org