Khi mùa thuế bắt đầu, hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào lịch sử đóng góp của bạn.

Nghề nghiệp & Lời hứa về sự vâng lời


Vào ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX, năm anh em tuyên xưng lời khấn đầu tiên trong Dòng Thầy Giảng.


Xin hãy cầu nguyện cho các Đa Minh mới được tuyên xưng của chúng ta, Br. Elias Guadalupe Ford, OP, Br. Antony Augustine Cherian, OP, Br. Nathaniel Maria Mayne, OP, Br. John Peter Anderson, OP và Br.Matthew Wanner, OP

Mời các bạn xem đoạn video dài hai phút về lời thề đầu tiên của họ nhấp vào ĐÂY