Nâng cao và tập trung

Trong vài tuần qua, các tu sĩ Đa Minh từ Tỉnh Miền Tây đã tham dự hai hội nghị quốc gia nhằm hỗ trợ sinh viên Công giáo đại học.


Hội nghị Trỗi dậy, do Tổ chức Tiếp cận Cơ đốc giáo Công giáo (CCO) của Canada tổ chức và Hội nghị Cấp cao Lãnh đạo Sinh viên, do Hội Sinh viên Đại học Công giáo (FOCUS) có trụ sở tại Hoa Kỳ tổ chức, quy tụ hàng nghìn sinh viên đại học để đào tạo về truyền bá Phúc âm hóa, hình thành đức tin và tiếp cận tại các trường đại học. Cả hai đều trở nên rất hiệu quả trong việc giúp những người trẻ nắm lấy đức tin Công giáo của họ trong một thế giới ngày càng tục hóa. Các anh chị em có mặt tại các hội nghị để giúp đỡ các thánh lễ, nghe giải tội, phân định ơn gọi, và các nhiệm vụ khác để hỗ trợ các học sinh.


Sự hiện diện của các tu sĩ Đa Minh rất đáng kể, vì các chị và các tu sĩ Đa Minh từ các tỉnh khác cũng có mặt. Đáng chú ý là sự hiện diện của người Đa Minh đến nỗi một số sinh viên gọi một cách trìu mến dãy các gian hàng của người Đa Minh là “Ngõ Đa Minh”.


Trong các hội nghị, các anh chị em Đa Minh sẽ tụ tập trước “Ngõ Đa Minh” và cầu nguyện Văn phòng Thần linh, thu hút các học viên tham gia với họ mỗi ngày. Đó là một cơ hội tuyệt vời để người Đa Minh làm chứng cho ơn gọi của họ và giúp những người nam và người nữ nhận biết sự kêu gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Không thể tránh khỏi, rất nhiều ơn gọi và kinh nghiệm thay đổi cuộc sống xảy ra cho những người trẻ gặp gỡ các anh chị em và tham gia vào các chương trình CCO và FOCUS.


Từ tỉnh phía Tây, Br. Bradley Elliott, OP, Br. Chrysostom Mijinke, OP, Br. Joseph Selinger, OP, Br. Damien Lach, OP, Fr. Michael Augustine Amabisco, OP và Fr. Stephen Maria Lopez, OP đã giúp đỡ để làm chứng cho cuộc sống của người Đa Minh và giúp đỡ hàng ngàn sinh viên đại học tại hai hội nghị.


NS. Stephen Maria, Giám đốc Ơn gọi, nói về kinh nghiệm, “Tham gia vào các hội nghị FOCUS và CCO hàng năm không chỉ là cơ hội tuyệt vời để hỗ trợ các tổ chức này trang bị cho sinh viên đại học cho công việc Tân Phúc âm hóa, mà còn để giúp các nam thanh niên. và phụ nữ phân biệt một ơn gọi có thể có trong đời sống tu trì. Nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, đầy ân sủng đã xảy ra trong những hội nghị này. "


Br. Bradley Elliott, OP, một giáo sĩ trong năm thứ sáu của mình, cũng có mặt để cổ vũ các ơn gọi cho Dòng Thầy Giảng, và mục vụ cho các sinh viên đại học.


Br cho biết: “Người Dominicans có lịch sử 800 năm làm việc và phục vụ cộng đồng trong học viện. Brad, “vì vậy hỗ trợ công việc của FOCUS và CCO trong khuôn viên trường đại học là một điều phù hợp tự nhiên đối với chúng tôi.”


Với sự giúp đỡ của bạn bè và các ân nhân, các anh chị em như Fr. Stephen Maria, Fr. Michael Augustine, Br. Brad, Br. Chrysostom, Br. Joseph và Br. Damien có thể đi du lịch khắp đất nước, lôi cuốn những người trẻ tuổi vào công việc vĩ đại của Giáo hội. Đây là điều cốt yếu để xây dựng Nước Đức Chúa Trời bây giờ và cho các thế hệ mai sau.