Chúa nhật Mân Côi

Chúa nhật Mân Côi


Cung cấp cho thế giới một nhà thuyết giáo vĩ đại!

Thế giới cần những linh mục tốt, trung thành. Là một trong những dòng tu nam giới phát triển nhanh nhất ở Mỹ, Dòng Đa Minh đang đáp ứng lời kêu gọi đó. Các ơn gọi ở Tỉnh Dòng Đa Minh Miền Tây đã tăng 35% trong thập kỷ qua, và để đào tạo, thuê nhà, cho ăn và dạy dỗ các anh em chúng ta trong quá trình đào tạo, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Là những người hành khất (ăn mày), chúng tôi hoàn toàn dựa vào lòng hảo tâm của bạn!

Các quỹ hỗ trợ Anh em Sinh viên Dominican nhà ở, thực phẩm, đào tạo, giáo dục, đi lại / tiếp liệu và chi phí chăm sóc sức khỏe.


  • $ 1,010 - Tài trợ cho tất cả các chi phí của một Brother trong một tuần!
  • $ 500 - Tài trợ cho sách giáo khoa của Brother trong một năm!
  • $ 365 - Tài trợ cho nhà ở của một người Anh trong một tuần!
  • $ 250 - Tài trợ cho chương trình đào tạo sau đại học của Brother trong một tuần!
  • $ 144 - Tài trợ cho tất cả các chi phí của một Brother trong một ngày!
  • $ 52 - Tài trợ một ngày nhà ở cho một Người Anh!

Để xem lịch sử đóng góp trước đây của bạn và cập nhật thông tin của bạn, truy cập Cổng thông tin nhà tài trợ.

Cần sự trợ giúp? Gọi cho nhóm Tiến bộ của chúng tôi 
at (510) 295-0115 or Development@opwest.org.


Chúa Nhật Mân Côi là lời kêu gọi hàng năm do các tu sĩ Đa Minh miền Tây thực hiện nhằm hỗ trợ các anh em sinh viên trong việc đào tạo. Tất cả những món quà tặng vào Chúa Nhật Mân Côi đều là những khoản quyên góp được khấu trừ thuế trong phạm vi tối đa của pháp luật và nhằm hỗ trợ những nỗ lực rao giảng của Dòng Giảng Thuyết.