Hành hương âm nhạc

Vào lúc 16 giờ tối ngày 7 tháng 00, Tu viện Thánh Albertô tiếp tục tổ chức Lễ kỷ niệm 800 năm Dòng các Nhà thuyết giáo với một cuộc Hành hương Nhạc kịch qua Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Buổi hòa nhạc sẽ có sự góp mặt của Fr. Robert Verrill, OP (nghệ sĩ kèn trumpet), Jacqueline Chew (nghệ sĩ dương cầm), Wendy Simon (nghệ sĩ thổi sáo) và Joel Cohen (nghệ sĩ đàn cello), biểu diễn các tác phẩm từ nơi sinh của Thánh Dominic de Guzman và Dòng các nhà thuyết giáo.

Các khoản đóng góp miễn phí được chấp nhận

Xem và chia sẻ áp phích