Chủ tịch của St. Peter

Khi chúng ta đến gần ngày lễ Chủ tọa của Thánh Peter, điều đáng suy ngẫm về sự không sai lầm của giáo hoàng là gì và không. Mọi người thường nghĩ rằng học thuyết này dẫn đến việc người Công giáo tin rằng giáo hoàng là không có lỗi, nhận được sự linh ứng của thần thánh, hoặc rằng bất cứ điều gì ông ấy từng nói là không thể sai lầm. Tuy nhiên, Công đồng Vatican I, đã xác định tín điều này, đã dạy rằng giáo hoàng chỉ nói một cách sai lầm khi “ngài nói thánh đường cũ [từ chủ tọa] - nghĩa là khi thực hiện chức vụ mục sư và là giáo viên của tất cả các Cơ đốc nhân, ông xác định… các học thuyết về đức tin và đạo đức; do đó… những định nghĩa như vậy về Giáo hoàng La Mã không thể thay đổi bản chất của chúng. ” (Denzinger số 1839) Hai trong số những ví dụ nổi tiếng nhất về thẩm quyền giảng dạy này là những tuyên bố mang tính giáo điều liên quan đến sự Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria và Sự lên đời của Đức Maria. Hơn nữa, để giáo hoàng không thể áp dụng, giáo hoàng phải nói rõ rằng ngài có ý định “phát âm, tuyên bố và định nghĩa” giáo huấn là giáo điều. Trong khi một tài liệu nhất định của giáo hoàng - chẳng hạn như một thông điệp của giáo hoàng - có thẩm quyền của thẩm phán, và các tín hữu được kêu gọi chấp thuận từ bên ngoài đối với những giáo huấn có trong đó, tài liệu đó không nhất thiết là sai lầm. Tương tự như vậy, trong cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth của mình, Giáo hoàng Benedict XVI đã hết lời nói rằng ông đã viết với tư cách là một nhà thần học tư nhân chứ không phải với thẩm quyền tư pháp.

Chúng tôi tin rằng khi Đức Giáo Hoàng nói lời tuyên bố, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn ngài nói mà không mắc lỗi khi ngài tuyên bố. Vì vậy, ngài sẽ giảng dạy phù hợp với đức tin mà ngài đã nhận được từ Sách Thánh và Truyền thống thiêng liêng của Giáo hội. Theo một cách thực tế, sự không thể sai lầm của Giáo hoàng giới hạn quyền lực của một giáo hoàng nhất định. Một khi một giáo điều đã được xác định bởi một giáo hoàng hoặc hội đồng nhà thờ, các vị giáo hoàng kế nhiệm không có quyền vô hiệu hóa những giáo lý mà họ đã nhận được. Những giới hạn này cung cấp một cấu trúc và một truyền thống sống thực sự giúp giáo hoàng hoạt động như servus servorum Dei (tôi tớ của những người hầu việc Chúa).

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục thực hiện sứ vụ của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta hãy cầu nguyện để ngài trở thành tảng đá mà cửa Địa ngục không bao giờ vượt qua được.


Br. Matthew Heynen, OP | Gặp gỡ các anh em sinh viên trong quá trình hình thành nhấp vào ĐÂY