Khi mùa thuế bắt đầu, hãy nhấp vào đây để đăng nhập vào lịch sử đóng góp của bạn.

Bản tin mới của Mission West hiện đã cóMột trong những cách tốt nhất để luôn cập nhật với Dominicans là nhận Bản tin hàng quý của chúng tôi. Báo cáo mới nhất hiện đang đến tay các nhà tài trợ và các giáo xứ của chúng tôi, và chúng tôi muốn cung cấp trực tiếp số báo mới này cho bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nó đây.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại nội dung tuyệt vời, chẳng hạn như trích dẫn đầy cảm hứng từ người Dominica, sự thật thú vị về đơn đặt hàng, thông báo về một số lễ kỷ niệm đáng kinh ngạc đang được tổ chức và hồ sơ của những người giống như bạn, những người giúp thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi.

Để đọc những câu chuyện này và những câu chuyện thú vị khác, tải xuống bản tin mới ngay bây giờ.