"Decalogue đã được giải mã" hiện có sẵnNS. Brian Mullady thảo luận về cuốn sách gần đây nhất của anh ấy, Decalogue được giải mã trên EWTN Live with Fr. Mitch Pacwa. Xem nó trên YouTube ở đây.

Để có mô tả đầy đủ và mua Fr. Cuốn sách mới của Mullady, hãy truy cập Nhà xuất bản Học viện Sophia.