Đi bộ vì cuộc sống Bờ Tây 2020

Các anh chị em của chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong năm nay để làm chứng cho phẩm giá của mỗi cuộc sống con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong bụng mẹ! Cầu nguyện cho sự bảo vệ và niềm vui chào đón cuộc sống của mỗi con người!

Nhấn vào đây để xem hình ảnh chi nhấn vào đây.