Logo Icon Flame Parchment

Give Stock & Other Assets

Stock | Real Estate | In-Kind Gifts

Need help with a stock donation? Contact:

Profile Picture

Bryan Fegley

Director, Annual Giving and Estate Planning

(510) 658-8722
bfegley@opwest.org

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỉnh miền Tây Dominica không tư vấn về bất kỳ yêu cầu hoặc vấn đề nào về thuế thu nhập cá nhân. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được đề cập chỉ dành cho thông tin chung và không đại diện cho lời khuyên về thuế cá nhân dù rõ ràng hay ngụ ý. Bạn được khuyến khích tìm kiếm tư vấn thuế chuyên nghiệp để được giải đáp các thắc mắc và trợ giúp về thuế thu nhập cá nhân.